12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 3 ΩΡΩΝ
215€ x 3

Οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν την παρακολούθηση 12 σεμιναρίων 3 ωρών, ON DEMAND, όπως αυτά παρουσιάζονται στο πλαίσιο Βασικής Εκπαίδευσης στη στήλη των “Σεμιναρίων”. Τα μαθήματα παραδίδονται σε βίντεο ON DEMAND. Διεξάγεται ηλεκτρονικό τεστ προόδου ανά ενότητα.

Πρόκειται για έναν πλήρη οδηγό εκπαίδευσης, μέσα από τον οποίο θα μάθετε ό,τι χρειάζεται για να σχεδιάζετε σωστά ένα προπονητικό πλάνο, μέσα στο οποίο θα μπορείτε να ελίσσεστε, κερδίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ασκούμενό σας. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου σεμιναρίων, θα είστε πλήρως καταρτισμένοι και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, έτοιμοι για να πορευτείτε με αξιοπιστία και ποιότητα στον χώρο του Fitness.

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.