ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ

Κάθε ασκούμενος, είναι και μία διαφορετική περίπτωση, ένα διαφορετικό βιβλίο για τον γυμναστή, όπως συνηθίζω να λέω.
Η τεχνική και η εξατομικευμένη προσέγγιση, αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα κλειδιά για να επιτύχετε το αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύετε.